3-årsplan 2022-2025

Vi har gjennom høsten 2021 og våren 2022 jobbet med å lage ny 3-årsplan. 3-årsplanen er utarbeidet av personalet, med SU som høringsinstans og som har godkjent den. Denne vil være vårt styringsverktøy de neste 3 årene sammen med Rammeplan og barnehageloven.

Trykk her for å komme til 3-årsplanen vår: 03korr_3-års plan_A5 (2)