Ansatte

ElleMelle

Inge Kulander

Stilling: Pedagogisk leder

Inge er pedagogisk leder og han har utdanning fra Høgskolen i Oslo. Han har master i ikt i barnehagen. Inge har vært ansatt siden januar 2016.

Eyvind Bonde

Stilling: Pedagogisk leder

Eyvind er ansatt som pedagogisk leder. Han har bachelor fra HiOA 2015, med fordypning i organsisasjon og ledelse. Eyvind har jobbet i barnehage fra 2009 og har lang erfaring fra arbeid med de minste barna.

Xhile Lleshi

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Xhile har jobbet 1 år i barnehage og begynte i Akebakken barnehage august 2023.

HokusPokus

Marie Thoresen

Stilling: Pedagogisk leder

Marie har bachelor i barnehagepedagogikk fra Universitetet i Nordland fra 2011. Hun har fordypning i "Barn og kosthold" og videreutdanning i "Små barn i risiko". Marie ble ansatt 2.1.2018.

Turid Johannessen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Turid er barne- og ungdomsarbeider og er fast ansatt i Akebakken barnehage fra 7.juni 2021.

Monika Kowalczyk-Talar

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monika er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i 16 år. Hun begynte i Akebakken barnehage i august 2023.

May-Bente Lensberg

Stilling: Fagarbeider

May-Bente er fagarbeider og ble ansatt i Akebakken barnehage 1. oktober 2021.

Personalet

Turid Oma

Stilling: Daglig leder
917 77 798
styrer@akebakken.com

Turid er utdannet barnehagelærer med fordypning i Utefag fra Høgskolen i Sogn og Fjordane 1996, styrerutdanning, BI 2019 og Ledelse av utviklings- og prosjektarbeid, BI 2022. Turid har vært ansatt som daglig leder i Akebakken barnehage siden august 2016.

Julie Brunæs Bolstad

Stilling: Pedagogisk leder

Julie er barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk fra Høgskolen i Oslo i 2007. Hun har videreutdanning i Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse. Hun har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2016. Julie er i permisjon til og med 28.februar 2024.

Gunn Erke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Gunn er barneveileder Hun er tilkallingsvikar og har i år noen faste timer i Akebakken barnehage.

RideRanke

Camilla Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Camilla Berg er ansatt som pedagogisk leder fra august 2021. Hun har bachelor med fordypning i småbarn og estetikk fra USN.

Monday Solo

Stilling: Pedagogisk leder

Monday Solo er ansatt som pedagogisk leder fra 1.februar 2022. Han har bachelor i barnehagepedagogikk med fordypning i musikk fra Høyskolen i Sogn og Fjordane.

Mihaela Sturza

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mihaela har jobbet mange år i barnehage - både i Moldova og i Norge. Hun begynte i Akebakken august 2023.

Celine Andersen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Celine har jobbet 2 år i barnehage før hun begynte hos oss i august 2023.

VirreVirreVapp

Astri Smith Jagland

Stilling: Pedagogisk leder

Astri er utdannet barnehagelærer med fordypning i uteliv på Høgskolen i Oslo i 2006. Hun har vært ansatt i Akebakken siden høsten 2014. Astri er assisterende daglig leder i Akebakken barnehage.

Manuela Pettersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Manuela er barne- og ungdomsarbeider. Manuela har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2007.

Lena Hjelle

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Lena Hjelle er ansatt som barneveileder. Lena har vært ansatt siden august 2022.