Ansatte

ElleMelle

Turid Oma

Stilling: Daglig leder
917 77 798
styrer@akebakken.com

Turid er utdannet barnehagelærer med fordypning i Utefag fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Turid har vært ansatt som daglig leder i Akebakken barnehage siden august 2016.

Inge Kulander

Stilling: Pedagogisk leder

Inge er pedagogisk leder og han har utdanning fra Høgskolen i Oslo. Han har master i ikt i barnehagen. Inge har vært ansatt siden januar 2016.

Tine Mikkelsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tine er utdannet ergoterapeut og idrettspedagog. Tine har vært ansatt hos oss siden mai 2011.

HokusPokus

Turid Oma

Stilling: Daglig leder
917 77 798
styrer@akebakken.com

Turid er utdannet barnehagelærer med fordypning i Utefag fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Turid har vært ansatt som daglig leder i Akebakken barnehage siden august 2016.

Kristina Rom

Stilling: Barnehagelærer

Kristina er utdannet barnehagelærer på Høgskolen i Telemark, 1997. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Kristina ble ansatt 1. sept 2018.

Bente Økern

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Bente er barneveileder. Bente har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2011.

Ann-Mette Engeset

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ann-Mette er barneveileder og har vært ansatt siden høsten 1997. Ann-Mette er ansattes representant i barnehagens styre.

Personalet

RideRanke

Turid Oma

Stilling: Daglig leder
917 77 798
styrer@akebakken.com

Turid er utdannet barnehagelærer med fordypning i Utefag fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Turid har vært ansatt som daglig leder i Akebakken barnehage siden august 2016.

Marthe Rismoen

Stilling: Førskolelærer

Marthe er utdannet barnehagelærer på Dronning Maud i 2014. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Marthe begynte å jobbe her april 2018.

Manuela Pettersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Manuela er barne- og ungdomsarbeider. Manuela har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2007. Hun er varaverneombud.

Marie Thoresen

Stilling: Barnehagelærer

Marie har bachelor i barnehagepedagogikk fra Universitetet i Nordland fra 2011. Ansatt fra 2.1.18.

Inga Erlenbruch

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Inga er barneveileder. Inga har vært ansatt siden høsten 1997.

VirreVirreVapp

Turid Oma

Stilling: Daglig leder
917 77 798
styrer@akebakken.com

Turid er utdannet barnehagelærer med fordypning i Utefag fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Turid har vært ansatt som daglig leder i Akebakken barnehage siden august 2016.

Astri Smith Jagland

Stilling: Pedagogisk leder

Astri er utdannet barnehagelærer med fordypning i uteliv på Høgskolen i Oslo i 2006. Hun har vært ansatt i Akebakken siden høsten 2014. Astri er assisterende daglig leder i Akebakken barnehage.

Cecilie Sandaas

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Cecilie er barne- og ungdomsarbeider. Cecilie har vært ansatt i Akebakken barnehage siden 1.aug 2011.

Veronika Bjarnøy Påsche

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Veronika er barne- og ungdomsarbeider og Verneombud. Hun har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2009.

Andre ansatte

Julie Brunæs Bolstad

Stilling: Pedagogisk leder

Julie er barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk fra Høgskolen i Oslo i 2007. Hun har videreutdanning i Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse. Hun har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2016. Julie er i permisjon barnehageåret 2020/2021.

Gunn Erke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Gunn er barneveileder Hun er tilkallingsvikar og har i år noen faste timer i Akebakken barnehage.