Ansatte

ElleMelle

Inge Kulander

Stilling: Pedagogisk leder

Inge er pedagogisk leder og han har utdanning fra Høgskolen i Oslo. Han har master i ikt i barnehagen. Inge har vært ansatt siden januar 2016.

Monday Solo

Stilling: Pedagogisk leder

Monday Solo er ansatt som pedagogisk leder fra 1.februar 2022. Han har bachelor i barnehagepedagogikk med fordypning i musikk fra Høyskolen i Sogn og Fjordane.

HokusPokus

Camilla Berg

Stilling: Pedagogisk leder
981 17 748
camilla@akebakken.com

Camilla Berg er ansatt som pedagogisk leder fra august 2021. Hun har bachelor med fordypning i småbarn og estetikk fra USN.

Eyvind Frydenlund

Stilling: Pedagogisk leder

Eyvind er ansatt som pedagogisk leder. Han har bachelor fra HiOA 2015, med fordypning i organsisasjon og ledelse. Eyvind har jobbet i barnehage fra 2009 og har lang erfaring fra arbeid med de minste barna.

Inga Erlenbruch

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Inga er barneveileder. Inga har vært ansatt siden høsten 1997.

Tine Mikkelsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tine er utdannet ergoterapeut og idrettspedagog. Tine har vært ansatt hos oss siden mai 2011.

Personalet

Turid Oma

Stilling: Daglig leder
917 77 798
styrer@akebakken.com

Turid er utdannet barnehagelærer med fordypning i Utefag fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Turid har vært ansatt som daglig leder i Akebakken barnehage siden august 2016.

RideRanke

Julie Brunæs Bolstad

Stilling: Pedagogisk leder

Julie er barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk fra Høgskolen i Oslo i 2007. Hun har videreutdanning i Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse. Hun har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2016.

Marie Thoresen

Stilling: Pedagogisk leder

Marie har bachelor i barnehagepedagogikk fra Universitetet i Nordland fra 2011. Hun har fordypning i "Barn og kosthold" og videreutdanning i "Små barn i risiko". Marie ble ansatt 2.1.2018.

Ann-Mette Engeset

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ann-Mette er barneveileder og har vært ansatt siden høsten 1997. Ann-Mette er ansattes representant i barnehagens styre.

VirreVirreVapp

Astri Smith Jagland

Stilling: Pedagogisk leder

Astri er utdannet barnehagelærer med fordypning i uteliv på Høgskolen i Oslo i 2006. Hun har vært ansatt i Akebakken siden høsten 2014. Astri er assisterende daglig leder i Akebakken barnehage.

Manuela Pettersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Manuela er barne- og ungdomsarbeider. Manuela har vært ansatt i Akebakken barnehage siden august 2007.

Andre ansatte

Gunn Erke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Gunn er barneveileder Hun er tilkallingsvikar og har i år noen faste timer i Akebakken barnehage.