Det viktigste er å leke!

Vi vil at det skal være tid, rom og ro til mye og variert lek.

I leken styrker og utvikler barna sin egen identitet og selvfølelse. Leken gir viktige opplevelser, erfaringer, glede, humor, mulighet til å utrykke følelser og bearbeide opplevelser, samt utvikle fantasi og kreativitet.

I samhandling med hverandre legges grunnlaget for barnas læring og sosiale kompetanse.
I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen, og et viktig mål er at alle barn i Akebakken skal oppleve vennskap.

Om barnet ditt sier "Idag har jeg bare lekt" når du kommer for å hente  - ja, da har du grunn til å glede deg! Da har barnet lært masse om livet og om seg selv og andre - og det har noen å leke med også! SÅ BRA!