Nyttig å vite

Praktisk info om oppholdsbetaling, åpningstider og planleggingsdager. I tillegg finner dere her nyttig informasjon om påkledning, bursdagsfeiring, sikkerhetsrutiner og gode artikler knyttet til oppstart i barnehagen.

Oppholdsbetaling

100% plass : 3135kr + matpenger kr 300

 

Søskenmoderasjon: det gis 30% moderasjon for 2.barn, og 50% for 3.barn.

Søknad om delvis friplass: det søkes om dette på eget skjema til Lier kommune. Utfyllende opplysninger om dette finnes på Lier kommunes hjemmesider.

 

 

Åpningstider

  • mandag til fredag kl 07.00 til 17.00
  • Stengt mandag til onsdag i påskeuken
  • stengt fra og med julaften til og med 1.nyttårsdag
  • Sommerstengt i 2 uker. For sommer 2020 er barnehagen stengt i uke 29 og 30.

 

Planleggingsdager 2019/2020

Barnehagen har i henhold til lov om barnehager stengt 5 virkedager pr barnehageår til felles planlegging / kurs for hele personalet.

  • 30/8/19
  • 11/11/19
  • 31/1/20
  • 22/5/20
  • 29/5/20 

SYKDOM

SIKKERHET I AKEBAKKEN BARNEHAGE

Parkering i barnehagen

FUB-plakater

Bursdagsfeiring i barnehagen

10 tips til barnehagestart

Påkledningstips

Artikler