Slik søker du plass i Akebakken barnehage

Du søker plass via Lier kommune sine nettsider: https://lierg2.ist-asp.com/NO00626-pub/login.htm

Her kan du fylle ut og sende inn søknad om barnehageplass for alle barn du er foresatt for. Du kan også sende søknad til flere barnehager samtidig og prioritere mellom dem.

Priser

Akebakken barnehage følger maxpris.Det betales for 11. mnd i året. Juli er betalingsfri.I tillegg kommer kr. 400 pr. mnd i kostpenger. Dette dekker ett måltid, drikke og frukt hver dag. En dag i uken får barna et varmt måltid til lunsj.

Betaling skjer forskuddsvis hver måned.Det gis søskenmoderasjon og vi følger gjeldende lovverk. Fra 1. august 2023 betyr det 30 % for barn nr 2 og gratis for barn nr 3 og videre. Det er mulig å søke om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid. Du søker direkte til Lier kommune.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hver dag i tidsrommet 06.45 – 16:30

Barnehagen holder stengt i romjulen og man, tirs og onsdag i påskeuken. Det er også stengt 3 uker i juli. Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager i året. Dette gis beskjed om i god tid.