/>

Slik søker du plass i Akebakken barnehage

Du søker plass via Lier kommune sine nettsider: https://lierg2.ist-asp.com/NO00626-pub/login.htm

Her kan du fylle ut og sende inn søknad om barnehageplass for alle barn du er foresatt for. Du kan også sende søknad til flere barnehager samtidig og prioritere mellom dem.

Priser

Akebakken barnehage følger maxpris.Det betales for 11. mnd i året. Juli er betalingsfri.I tillegg kommer kr. 300 pr. mnd i kostpenger. Dette dekker ett måltid, drikke og frukt hver dag. En dag i uken får barna et varmt måltid til lunsj.

Betaling skjer forskuddsvis hver måned.Det gis 30% søskenmoderasjon,og  for flere søsken gis 50% moderasjon.Det er mulig å søke om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid. Du søker direkte til Lier kommune.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hver dag i tidsrommet 07:00 – 17:00

Barnehagen holder stengt i romjulen og man, tirs og onsdag i påskeuken. Det er også stengt 2 uker i juli. Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager i året. Dette gis beskjed om i god tid.