RAUS, LEKEN OG OMSORGSFULL!

Disse kjerneverdiene vil dere møte i alle ledd hos oss!

 

 

Vi ønsker å være et sted for begeistring, glede og livslyst!
Hos oss skal barn, foreldre og ansatte oppleve gode hverdager og god tid. Vi er opptatt av å gi barna en GLAD barndom med rom for å være SEG SELV.

Akebakken barnehage skal være til beste for barns utvikling, samt en arbeidsplass for ansatte som opplever trivsel, utfordring og utvikling innenfor faglige og mellommenneskelige forhold.

Vi skaper trygge barn gjennom

- samarbeid mellom foreldre og barnehage

- våre ansattes kompetanse og

- naturen som et sentralt element i barnas oppvekst.