Festlig foreldre/ansattfest!

Takk for en fin kveld, dere som deltok på foreldre/ansatt-fest! Vi hadde en fin kveld med mat, prat, leker og konkurranser. Vi blir bedre kjent i en slik sammenheng, og det er positivt for samarbeidet!