Akebakken vant Barnas Miljøpris 2015

http://www.lierposten.no/tranby/nyheter/barnehager/uteglede-ga-pris/s/5-65-12533