Lek som læringsarena

Leken er barnas viktigste læringsarena.